Vés al contingut

Coobla

L’accés a la terra no és l’única barrera amb la qual es troben les joves i aquells que volen emprendre un projecte al món rural. A aquesta dificultat es suma la falta d’accés a un habitatge digne i accessible. Des de GENS creiem necessàries noves formes d’habitar més enllà de les que marca el mercat capitalista imperant.

Coobla és una solució constructiva modular destinada a satisfer necessitats d'habitatge temporals.

Es busca que sigui una eina per establir-se temporalment en solars o finques sense necessitat de fer una gran inversió mentre es busca o construeix una solució definitiva. Tanmateix el sistema també pot servir per sectors com el càmping, l’agroramader, el forestal, la construcció, la cooperació internacional i l’hoteler.

El que ens agrada més del sistema Coobla és que es una alternativa a les solucions convencionals perque es tracta d’un sistema ecológic que és configurable i desmuntable i que a més a més es facilment transportable i autocontruible.

Treballem per a la recuperació de l'entorn natural, experimentant i divulgant els aprenentatges relacionats amb alternatives de vida sostenibles.