Vés al contingut

Can Ubach

La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i tècniques encaminades a preservar els valors naturals, culturals i paisatgístics d’una finca o espai concret. Creiem que cal protegir els ecosistemes catalans de la intervenció indiscriminada fonamentada en el paradigma extractivista i potenciar les intervencions de caire integral que vetllen per la cura de les persones, el patrimoni cultural i el patrimoni natural.

El nostre projecte de custòdia agroforestal es va iniciar a la finca de Can Gallego a Font-rubí i aquest any s'ha ampliat a la finca de Can Ubach, al terme municipal de Mediona.

Una de les claus per assegurar el manteniment i la conservació de l’entorn natural i humà és la capacitat de generar alternatives productives promotores de la custòdia del territori. L’establiment d’iniciatives productives sostenibles facilitaria el reconeixement, per part de la societat, del valor intrínsec de l’entorn natural i els serveis que ens proporciona. La pèrdua d’activitat productiva i l’abandonament que comporta duu lligada la minoració del valor social del lloc. Els custodis desapareixen, juntament amb la seva experiència, i l’entorn presenta majors riscos d’atraure actuacions irregulars i activitats d’alt impacte ambiental. Alhora, és en aquests espais intermedis amb ocupacions històriques on es poden donar les condicions idònies pel floriment de nous models productius que puguin crear precedent i esdevenir referents per la transformació sostenible en front de l’emergència climàtica.

Per tant, l’objectiu d’aquest projecte és que Can Ubach integri les dimensions agrària, ramadera i silvícola i que esdevingui d’aquesta manera una explotació viable i sostenible ambientalment i econòmica. A la finca es produiran productes que després es comercialitzaran i serà també un espai per fer-hi investigació relacionada amb la producció regenerativa, per fer-hi formació (a través de l’Acadèmia Rústika), per fer-hi testos agraris… Serà també una finca on s’oferirà servei d’assessorament i consultoria adreçat al sector agrari i a l’administració pública i on tambés’hi podran celebrar esdeveniments, activitats d’empresa o visites guiades.

 

Observem i connectem. Desafiem!